Vad kan jag hjälpa just dig med?

 

 

  • smärtlindring, vid många olika smärttillstånd

 

  • smärthantering, vid kroniska tillstånd, tex whiplash, fibromyalgi

 

  • personlig utveckling, såväl kroppsligt som mentalt

 

  • stressreducering, ger ett ökat lugn

 

  • ökad prestation för tex idrottare, sångare, dansare, talare, skådespelare...
 
  • specifik träning för ryttare som vill ha bättre sits, balans och få ett bättre samspel med sin häst
 
  • hantering, och i en del fall viss återerövring av förlorade funktioner orsakade av olycksfall eller neurologiska åkommor