Somatik/Feldenkraismetoden

är en metod som som avser att påverka dina omedvetna spänningar och invanda rörelsemönster så att du kan röra dig ledigare med mindre spänningar och smärta. Den är baserad på Feldenkraismetoden så som Yochanan Rywerant lärde ut den. Enkelt beskrivet är det en pedagogisk metod där pedagogen hjälper dig att via din kropp omprogrammera "autopiloten" i "styrdatorn" i hjärnan, där dina rörelsemönster finns lagrade. Nyckelordet är MEDVETENHET. Man tar alltid hänsyn till hela kroppen, har man tex ont i en axel kan grundproblemet sitta i magens och ryggens muskulatur och i hur dessa samverkar med varandra. Det är svårt att göra Somatiken rättvisa genom bara ord, den behöver upplevas!! Metoden består av två olika delar vilka presenteras nedan:

 
 

 

Individuell lektion-Funktionell Integrering

En lektion där jag med mina händer, på ett mjukt sätt, guidar dig genom olika sätt att röra dina kroppsdelar. Lektionen är behaglig och inte smärtsam. Intentionen är att förändra invanda rörelsemönster för att därigenom minska din spänningsgrad och få mindre smärta, reducera stress, så att du i alla situationer kan fungera bättre, med en högre grad av medvetenhet om hur din kropp fungerar i rörelse. Bänken jag använder är speciellt utformad för detta ändamål. Den påminner om en massagebänk, men är bredare och lägre. Ibland sker även lektionen sittande, stående, eller gående. Klä dig ledigt, du är påklädd under lektionen och behöver kunna röra dig.

 

 

 

 

Medvetenhet genom rörelse

Grupplektion, där du utför rörelser efter muntlig guidning. Allt ifrån mycket små, knappt kännbara rörelser till att rulla runt och ta sig upp från liggande till sittande till stående på många olika sätt. Rörelserna ska utföras på ett lekfullt, undersökande och långsamt sätt. Allt för att öva upp din kroppsmedvetenhet och att lära hjärnan nya sätt att röra sig på. Även här är det bra med ledig klädsel.